Arbeid en Re-integratie

Werk speelt een belangrijke rol in je leven; Hier heb je een hoop van je dagelijkse sociale contacten, ben je een groot deel van de week mee bezig en verdien je geld mee om andere leuke dingen te kunnen doen. Het heeft dan ook serieuze gevolgen wanneer je ziek thuis komt te zitten.

De arbeid en re-integratie therapeut van Ergotherapie Leonardus helpt je om beperkingen in kaart te brengen en begeleidt je terug naar arbeid. Dit kan je oude werk zijn, maar in sommige gevallen ook wat nieuws. Je therapeut helpt je in het zoeken naar een goede opbouw in werk, het bewaken van de balans tussen werk en privé en helpt je in de communicatie met je bedrijfsarts en werkgever – De complexe wet- en regelgeving (Wet verbetering Poortwachter) maakt dat je werkgever misschien ook wel behoefte heeft aan wat begeleiding.

In veel gevallen doet de therapeut ook een werkplekbezoek. Zeker wanneer je klachten op je werk ontstaan zijn.