Revalidatie na Covid-19

Revalidatie na (een opname bij) COVID-19 / corona

Voor een optimaal herstel is een goede behandeling voor patiënten na COVID-19 van groot belang. Ergotherapie Leonardus en ergotherapie Leonardus kent een aantal behandelprogramma’s. De keuze van het traject dat u gaat volgen is afhankelijk van uw hulpvraag, klachten en het gestelde doel. Uw huisarts / medische specialist en therapeuten bekijken welk traject het meest geschikt voor u is.

Ergotherapie

De ergotherapeut kan u begeleiden wanneer u problemen ervaart in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals een beperkte energie, vermoeidheid of problemen met geheugen en concentratie. Maar ook motorische problemen zoals beperkingen in uw arm- en handfunctie kunnen een oorzaak zijn waarom u uw activiteiten niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren.

Behandeling

De behandeling van de ergotherapeut bestaat uit een intakegesprek waarin uw hulpvraag wordt besproken. Daarnaast maakt de ergotherapeut gebruik van vragenlijsten en onderzoeken om uw problemen verder in kaart te brengen. De behandeling wordt individueel afgestemd op uw hulpvraag en/of die van uw naasten.

De ergotherapeut richt zich onder ander op:

  • Zelfverzorging, zoals wassen en aankleden
  • Huishoudelijke activiteiten
  • Werk of studie
  • Hobby- en ontspanningsactiviteiten
  • Sociale contacten
  • Mobiliteit en vervoer

Vergoeding en verwijzing

Fysiotherapie vergoeding is afhankelijk van uw klacht en verwijzing en vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering en/of basis verzekering. Neemt u voor meer informatie of advies op maat contact op met uw fysiotherapeut.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren ergotherapie.

Bij voorkeur werken de fysiotherapeut en ergotherapeut op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Wanneer u zonder verwijzing bij de fysiotherapeut/ergotherapeut komt, zal deze voorafgaand aan de intake een korte screening met u doornemen welke wettelijk verplicht is.